Solvendi - specialister på personalinköp

Solvendi consulting

Solvendi Consulting erbjuder konsultstöd och mentorskap för att ta fram och förverkliga nya inköpsstrategier vad gäller inhyrd personal. Vi sänker era kostnader genom att analysera er verksamhet och anpassa densamma till best practice på området.

solvendi solutions

Solvendi Solutions erbjuder paketerade lösningar för att hantera hela eller delar av er inköpsfunktion för inhyrd personal. Genom att nyttja våra paketlösningar kan ni dra nytta av vår specialist-kompetens och marknadskännedom samtidigt som ni optimerar ert eget personalutnyttjande